Zachrana dat

Záchrana a obnova dat

Ztrátu uživatelských dat lze velmi hrubě rozdělit na tři případy:

I. Prvním je ztráta dat způsobená nešetrnou manipulací – tedy data si uživatel vymaže z média sám. V tomto případě je obnova dat možná v případě, že místo na médiu, kde byl původně soubor zapsaný, nebylo zatím přepsáno jinými daty. Zde lze pomocí specializovaného softwaru vymazaná data většinou plně obnovit.

II. Druhým případem je softwarový problém (většinou s diskovými oddíly). Často je možno se setkat s rozpadlým souborovým systémem – nějaký problém s tabulkou diskových oddílů (partition table), která se fyzicky nachází na prvním sektoru disku (tzv. master boot record). V tomto případě platí to samé jako v prvním případě, ovšem obnova dat je již složitější.

III. Třetím případem ztráty dat je hardwarový problém (mechanické závady). V tomto případě již k obnově dat nestačí pouze specializovaný software, ale je potřeba použít specializované postupy a nástroje, pomocí kterých se data z takto postiženého média obnovují.

Jak poznat, že hrozí ztráta dat?

Počítač se chová ‚divně‘ – některé soubory nejdou otevřít, nefungují některé funkce operačního systému, systém naběhne až po několika pokusech nebo se zasekne při přístupu k nějakému souboru, z útrob počítače se ozývají cvakavé či pískavé zvuky.

Jak se zachovat v případě, že nastal jeden z případů popsaných výše?

Především je třeba ve všech případech vypnout počítač a nezkoušet ho restartovat ani opravit chyby vlastními silami, protože hrozí nevratná ztráta dat. Pokud potřebujete poradit nebo máte zájem o konzultaci, neváhejte se na nás obrátit. Poradíme vám, jak se chovat, aby jste byli schopni minimalizovat hrozbu ztráty dat a pokud jste již o svá data přišli, tak aby jste je opět získali zpět.


Při záchraně dat úzce spolupracujeme s firmou DataHelp, která se specializuje právě na záchranu a obnovu dat snad ze všech možných typů médií a jejich laboratoř je vybavena nejmodernějšími technologiemi pro záchranu dat. Více informací o typech problémů a o tom, co obnova dat obnáší, se můžete dozvědět na webových stránkách ‚www.DataHelp.cz‘

Obnova dat z různých typů médií:

 • pevný disk (IDE, ATA, SATA, SCSI)
 • RAID pole
 • CD, DVD
 • diskety, ZIP, JAZ
 • USB flash disky
 • paměťové karty (CF I, II, SmartMedia, xD card, Secure Digital, Memory Stick)
 • zálohovací pásky, magnetooptická média

Obnova dat ze souborových systémů různých platforem:

 • Windows (FAT12, FAT16, FAT32, NTFS)
 • Unix, Linux (EXT, EXT2, EXT3, ReiserFS, hpux)
 • Apple MAC (HFS, HFS+)
 • Novell (NWFS – všechny varianty, NSS)
 • OS/2 (HPFS)
 • FreeBSD
 • proprietární systémy průmyslových zařízení