Virtualizace

Virtualizace systémů

Jako virtualizace se v prostředí počítačů označují postupy a techniky, které umožňují k dostupným zdrojům přistupovat jiným způsobem, než jakým fyzicky existují, jsou propojeny atd. Virtualizované prostředí může být mnohem snáze přizpůsobeno potřebám uživatelů, snáze se používat, případně před uživateli zakrývat pro ně nepodstatné detaily (jako např. rozmístění hardwarových prostředků). Virtualizovat lze na různých úrovních, od celého počítače (tzv. virtuální stroj), po jeho jednotlivé hardwarové komponenty (např. virtuální procesory, virtuální paměť atd.), případně pouze softwarové prostředí (virtualizace operačního systému).

Zdroj: Wikipedia

Výhody virtualizace

  • možnost běhu více OS na jednom serveru
  • lepší využívání stávajících hardwarových zdrojů
  • snížení nákladů na pořízení nového hardware
  • snížení nákladů na elektrickou energii
  • nezávislost virtualizovaných OS na hardware
  • rychlá implementace nových OS
  • spolehlivé testování nových aplikací
  • možnost vrácení změn
  • snadné zálohování