Konfigurace WiFi sítí

Konfigurace WiFi sítí

Wi-Fi (nebo také Wi-fi, WiFi, Wifi, wi-fi, wifi) je v informatice označení pro několik standardů IEEE 802.11 popisujících bezdrátovou komunikaci v počítačových sítích (též Wireless LAN, WLAN). Samotný název WiFi vytvořilo Wireless Ethernet Compatibility Aliance. Tato technologie využívá bezlicenčního frekvenčního pásma, proto je ideální pro budování levné, ale výkonné sítě bez nutnosti pokládky kabelů. Název původně neměl znamenat nic, ale časem se z něj stala slovní hříčka wireless fidelity (bezdrátová věrnost) analogicky k Hi-Fi (high fidelity – vysoká věrnost). (http://cs.wikipedia.org/)

Technologie datových přenosů realizovná pomocí wifi je v dnešní době velmi oblíbená metoda přenosu počítačových dat. Ovšem vzhledem k tomu, jak je fungování takovýchto sítí definováno, může být bezdrátový přenos při nedostatečném nastavení také poměrně nebezpečný. Hlavními důvody jsou všesměrové šíření signálu, prostup různými překážkami (zdi budov) a základní nastavení bezdrátových síťových prvků – routerů (ty se často prodávají buď s nedostatečným nebo s úplně chybějícím nastavením zabezpečení).

IT servis Praha nabízí konzultace nastavení bezdrátových prvků a realizace bezdrátových sítí. Disponujeme vyškolenými odborníky na konfiguraci routerů – především na platformě MikroTik.