Konfigurace síťových prvků

Konfigurace síťových prvků

IT servis Praha nabízí konzultační služby v oblasti návrhů a realizaci lokálních sítí (LAN). Provádíme konfigurace „chytrých“ aktivních prvků (routery a switche) a jejich následnou údržbu (kontrola stavu, update firmware, změna konfigurace na přání zákazníka…).

Pojmem „aktivní síťové prvky“ se označují zařízení používající se k prodloužení či rozšíření kabelových propojení, koncentraci spojení, převádění formátu dat a řízení přenosu dat. Tedy to, co dělá počítačovou síť počítačovou sítí v dnešním slova smyslu. Mezi aktivní síťové prvky se zařazujím především tato zařízení: repeater (opakovač), hub (rozbočovač), bridge (můstek), switch (přepínač), a router (směrovač).

Repeater (opakovač)

 • síťový prvek používaný k obnově signálu
 • regeneruje analogové nebo digitální signály zkreslené přenosem
 • nedělá inteligentní rozhodnutí týkající se posílání paketů jako router

Hub (rozbočovač)

 • síťový prvek používaný k větvení počítačové sítě
 • zkopíruje všechna příchozí data a zesílí jejich signál
 • data rozešle na všechny porty a to bez ohledu na to, kterému tyto data skutečně patří
 • dnes se již skoro nepoužívá

Bridge (můstek)

 • síťový prvek určený ke spojení dvou LAN
 • reaguje na všechny rámce v obou propojených sítích a podle jejich určení je buď předá do druhé sítě nebo nikoliv

Switch (přepínač)

 • síťový prvek zesilující elektronický signál
 • chrání data před zneužitím – posílá data pouze na rozhranní, pro které jsou určena
 • zabraňuje přetížení sítě (vyrovnávací paměť)

Router (směrovač)

 • zařízení propojující sítě pracující se stejným síťovým protokolem
 • snaží se přenášet pakety tou nejlepší možnou cestou k cílovému hostiteli
 • přepínací a směrovací tabulka
 • pomalejší než switch (přepínač)