Služby

Nabízené služby

  • správa a programování internetových prezentací a systémů
  • automatizace pravidelně prováděných úloh

  • konzultace počítačové bezpečnosti
  • vytváření dokumentů a směrnic souvisejících s provozem IT – bezpečnostní směrnice (security policy), plán obnovy (disaster recovery plan)…
  • školení uživatelů – základy používání PC, síťová bezpečnost, MS Office, Internet
  • outsorcing IT služeb – (např. pronájem počítačů, síťové infrastruktury, datového centra, personálu…)